Wat is Cloud Computing?

De cloud is een groot netwerk waarop krachtige computers en servers zijn aangesloten. Deze computers en servers, de cloud, worden benaderd via het internet door zogenoemde clients. In de cloud staat software, bedrijfsapplicaties en rekenvermogen om berekeningen uit te voeren.

Men noemt Cloud computing vaak ‘de cloud’, in het Nederlands “de wolk” omdat het een ontastbaar iets is. Net zoals een wolk, is de Cloud ontastbaar. Men kan het niet zien en daarnaast weet men vaak ook niet waar de data, computers en servers fysiek gelokaliseerd zijn.

Cloud-lagen.

Cloud is er in verschillende lagen. Je hebt SaaS, PaaS en IaaS.

SaaS (Software as a Service).

Wanneer men spreekt over SaaS spreekt men over Service as a Service. Met SaaS bied een aanbieder eindapplicaties aan als dienst welke benaderbaar is via het internet. Vaak is dit via een browser of een App. De meest bekende SaaS-oplossingen zijn CRM systemen zoals Teambase of boekhoudpakketten zoals Twinfield en Exact Online.

PaaS (Platform as a Service).

De PaaS-laag biedt een aantal diensten boven op de infrastructuur die het SaaS-aanbieders mogelijk maken hun toepassingen op een gestructureerde en geïntegreerde wijze aan te bieden. Voorbeelden van diensten in deze laag zijn toegangsbeheer, identiteitenbeheer, portaalfunctionaliteiten en integratiefaciliteiten.

De klant van PaaS-diensten is een professionele, technische partij die voor het uitoefenen van zijn rol dan ook de nodige vrijheidsgraden moet hebben, binnen vastgelegde grenzen. In dit systeem wordt het framework en de infrastructuur beheerd door de dienstverlener en kan de gebruiker verder instaan voor de applicaties. Er is dikwijls ook sprake van faciliteiten voor de ontwikkeling. Hier wordt vaak gewerkt met een ontwikkelingstaal of framework zoals Python, .NET of Java waarin men functionaliteiten kan definiëren.

Cloud Infrastructure: infrastructure as a service (IaaS)

In deze laag wordt de infrastructuur aangeboden via een virtualisatie of hardware-integratie. In deze laag vindt men de servers, netwerken, opslagcapaciteit en andere infrastructuur. Dit laat de gebruiker volledige vrijheid toe over de hardware. Hier is dus ook kennis nodig over de drie lagen en het onderhoud ervan. De cloudserver kan dan ook worden bediend vanaf een externe locatie door meerdere personen.